İçeriğe geç

Mevlananın Mesnevisi nedir?

Hz. Mevlana’nın yazdığı eserlerin şüphesiz hepsi insanın ruhuna işliyor fakat Mesnevi’yi anlayarak okuyana bıraktığı derin etkiyi, düşünceyi hiçbir zaman bu kadar büyük çaplı tadamazsınız. Hz. Mevlana’nın, Mesnevi’ye yazdığı ön sözün bir kısmını paylaşarak kısa bir özet ile açıklayalım.


“Bu mesnevi kitabıdır. Bu kitap gerçeğe ulaşmanın ve bilgiyle bütünleşmenin sırlarını keşifte dinin usulünün, usulünün, usulü yani din esaslarının esaslarıdır.
Bu kitap, Allah Teâlânın en büyük fıkhıdır. Allah’ın parlayan şeriatıdır. Allah’ın apaçık olan hüccet ve burhanıdır. Onun nurunun örnek ve özelliği, içinde çerağ olan kandil gibidir. Etrafını aydınlatır. Sabahların aydınlığından daha fazla ışıklıdır. Bu kitap içinde çeşit, çeşit dallar, su gözeleri olan cennetler cennetidir. Derinliklerinde akan bir su gözesi, manevî makamlara yükselen yolun başlangıcında bulunan yolcular için cennetteki Selsebil çeşmesi gibidir. O yolda ilerlemiş rütbeler ve kerametler sahipleri için “makamların hayırlısı, sözlerin en güzeli” diye isimlendirilir. Hayırlılar ve hayır sahibi olanlar orada yerler ve içerler. Nefsine kölelikten kurtulmuş hürler ondan ferahlanıp şad olurlar.
Bu kitap Mısır’daki Nil nehri gibi sabırlı olanlara şarap ve Firavun soyu ile kafirlere hasrettir.”

Mesnevi, 25618 beyitten oluşan 6 ciltlik bir eserdir. Hz. Mevlana, Mesnevi’yi Çelebi Hüsameddin’in isteği üzerine yazmıştır. Hz. Mevlana, Mesnevi’nin beyitlerini gezerken, yürürken, otururken ve sema ederken söylermiş ve Hüsameddin Çelebi de bunları yazarmış. Mesnevi’nin dili Farsçadır fakat günümüzde birçok farklı dilde tercümelesi bulunmaktadır. Günümüzde teşhir olarak Mevlana Müzesi’nde 1278 tarihli en eski nüshası bulunmaktadır.

Hz. Mevlana, Mesnevi’de akla gelebilecek her konuya değinmiştir. Bir beyitte anlatılan hikaye, sonraki beyitin başlangıcı olmaktadır. Hz. Mevlana, ibretlik hikayelerini bu şekilde hikayeleştirerek bugünlere miras bırakmıştır. Mesnevi’de geçen bilgiler, Ayet ve Hadislerle delil getirerek kuvvetlendirilmiştir.

Hz. Mevlana bu eserinde doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü karşılaştırarak sebep ve sonuç ilişkisi ile eğitici bir rehber oluşturmuştur. Her yaştan insanın anlayabileceği naif ve sade bir dille anlatılan Mesnevi, karşınıza çıkabilecek her türlü iyi veya kötü olayları daha ruhani bir biçimde yorumlamanıza yardımcı olacaktır.

Ürünlerimizi İncelediniz Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir