İçeriğe geç

Mevlananın Eğitimi

Mevlana, ilk eğitimini ailesi ve çevresinden almıştır. Hac dönüşü yani 1221-1228 tarihleri arasında bir müddet Halep ve Şam’da kalarak eğitimine devam etmiştir. Babasının vefatından sonra eğitimini tamamlamak için tekrar Halleviye Medresesine giderek, Adem oğlu Kemaleddin’in yanında Hanefi fıkhına çalışmıştır. Buradan Şam’a geçerek dört veya yedi sene daha tahsil görmüştür. Burada Muhyiddin İbnü’l Arabi, Şeyh Osmane’r-Rumi, Evhaddün-i Kirmani, Sadeddin El-Hamevi ve Sadreddin Konevi ile sohbetlerde bulunmuştur.

Mevlana’nın Belh’ten Konya’ya hicreti sırasında Suhreverdi ve Feridüddin Attar gibi şahıslarla görüştüğü söylenmektedir. Böylece Mevlana’nın bu seyahati esnasında bazı bilginleri ve onların eserlerini daha iyi tanımıştır. Mevlana, tasavvufi yönünü ilk ailesi ve çevresinden almış, daha sonra onu Şems ile tamamlamıştır.

Ürünlerimizi İncelediniz Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir