İçeriğe geç

Mevlananın Hayatı

Mevlana, Horasan ülkesinin Belh şehrinde (Günümüzde Afganistan sınırları içerisi) 30 eylül 1207 tarihinde doğmuştur. Babası, Sultanü’l Ulema diye anılan Ahmet Hatibi’nin oğlu Muhammed Bahaeddin Veled’dir. Yaşadığı çağın en bilge kişilerinden birisi olan Bahaeddin Veled, çok ünlü bir din ve bilim adamıydı.Babası Bahaeddin Veled, Sultanü’l Ülema yani Alimlerin Sultanı veya Bilginlerin Efendisi olarak da anılırdı.

Bahaeddin Veled, Mevlana’nın doğumundan bir müddet sonra Belh’ten göç etmiştir. Belh’te Moğol istilasının bastırması Bahaeddin Veled’in Anadolu’ya göç etmesine sebep olmuştur. Bahaeddin Veled, 1221 tarihinde Belh’ten ayrılıp yakın öğrencileri ve ailesi ile birlikte ufak bir kervanla yola çıkmıştır.Kafile Nişabur, Bağdat ve Küfe yoluyla Mekke’ye ulaşıp Hac vazifelerini yapmıştırlar. Mekke’den sonra Medine, Kudüs ve Şam yoluyla Anadolu sınırlarına girdiler. Halep, Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde üzerinden Karaman’a gelen kafile, 1228 yılında Karaman’dan ayrılıp Selçukluların büyük başkenti olan Konya’ya gelmeleriyle birlikte 8 yıllık yolculukları son bulmuştur.

Konya’ya yerleşmelerinin 2. yılında babası Bahaeddin Veled vefad etmiştir. Mevlana, babası Bahaeddin Veled’in ölümünden sonra, Onun talebeleri tarafından yetiştirilmiş ve babasının yakın talebelerinden Seyyid Burhaneddin, Mavlana’nın hocası olmuştur. Seyyid Burhaneddin, Mevlana’nın küçüklüğünde lalalık vazifesiyle başlayan görevini ölünceye kadar sürdürmüştür. Böylece hem din hem de sufizm alanında yeterli bir hale gelen Mevlana, Konya’da çevresinde bir halka oluşturarak 1240-1245 yılları arasında çevresine ilim öğretmekle uğraşmıştır. Konya’nın 4 ünlü medresesinde yalnız ilmi bir ulviyet içerisinde hocalığa devam etmiş, fıkıh, tefsir, hadis ve kelam gibi klasik bilimler ile meşgul olmuştur. İran ve Arap edebiyatlarını incelemiştir. Mevlana, ilk eşi Gevher Hatun’un dışında Kerra Hatun ile evlenmiştir. Bu evliliğinden olan 2 çocuğuyla beraber toplam 4 çocuğu olmuştur.

1244 yılında medreseden evine dönerken, karşısına çıkan bir derviş Hz.Mevlana’nın hayatını değiştirmiştir. Şems’i Tebrizi olarak bilinen bu zat ile medreselerde ders verme, camilerde vaaz verme gibi çeşitli aktivitelerle mevlananın hayatını değiştirmiştir. Mevlana’nın, Şems’i Tebrizi ile olan yakınlaşması, müridleriyle arasını açmıştır. Şems’i Tebrizi’nin 1247 tarihinde ansızın ortadan kaybolmasıyla Mevlana, müridleriyle tekrar arasını düzeltmiştir. Şems’i Tebrizi’nin gidişinden sonra kendisine, Selahaddin Zerkub’u yu yakın dost olarka seçmiştir.

Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde, 44 yıl önce geldiği Konya’da vefat etmiştir. Günümüzde türbesi, Konya’nın Karatay ilçesinde bulunmaktadır.

Hz. Mevlana'nın Türbe ve Müzesi
Hz. Mevlana’nın Türbe ve Müzesi Konya/Karatay

Ürünlerimizi İncelediniz Mi?

“Mevlananın Hayatı” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir