İçeriğe geç

Hz.Mevlana’nın Sözleri ve Divan-ı Kebir

Hz.Mevlana’nın, Mevlana Sözleri haricinde Divan-ı Kebir (Büyük Divan) veya Dîvân-ı Şems-i Tebrizî eseri 44 bin 8 yüz 34 beyitlik nazım bir eser olmak üzere ilahi aşk şiirlerinden oluşan bir eserdir , kendi tabiri ile “Aşıklar Divanım” eserinde “Şems (Güneş), bağ-bahçe, gül-bülbül, âşık-mâşûk, deniz-damla, mey-sâkî” gibi unsurlarla ilahi aşkı göz önünde tutmaktadır ve şu sözlerle bu unsurlardan bahsetmektedir;

Gönül O’nu ister, Her şey bahane…
Başımı koyduğum her yerde, secde edilen O’dur
Dört köşe ve altı bucakta tapılan O’dur.
Bağ-bahçe, gül-bülbül, sema, sevgili;
Bütün bunlar hep bahane; asıl maksat olan O’dur.

Hz.Mevlana

Hz.Mevlana Divan-ı Kebir eserinde Şems’e olan aşkına sözler , şiirler yazmıştır. Hz.Mevlana’nin Şems’e olan aşkı üzerine Divan-ı Kebir’i meydana çıkartmıştır. Eserde Şems’den bahsedilmiş olsa da Şems’in hiç bir şiiri eserde bulunmamaktadır hepsi Hz.Mevlana’nın kendi şiirleri ve sözleridir.


Divan-ı Kebir de sözlediği sözlerle Allah ile olan ilişkilerden de bahsetmiş , sözleriyle bize yol göstermiştir.

Ey gönül, işlediğin suçlara, kusurlara karşılık, Hakk’tan özür dilemek için neler düşünüyorsun? O’ndan sayılamayacak kadar lutuflar, iyilikler, ihsanlar, vefalar gelmede, senden de bunca hatalar, kusurlar, cefalar görünmede…

Hz.Mevlana

Yaptığın kötülüklerden, işlediğin günahlardan pişman olup da, candan Allah dediğin zaman, seni belalardan kurtarmak için senin imdadına yetişen, sana o duyguyu veren, kendini hissettiren O’dur.

Hz.Mevlana

İşlediğin günah yüzünden korkuyorsun, kurtulmaya çareler arıyorsun. Bir daha işlememeye karar veriyorsun, işte o anda bu duygularla için karıştığı, kendinden utandığın, kendini ayıpladığın, vicdanın sızladığı zaman düşünmüyor musun? Bu duyguları sana veren, bu pişmanlığa seni düşüren, senin içindedir. Sana çok yakındır. O’nu sen ne diye kendinde, kendi içinde göremiyor, hissedemiyorsun?

Hz.Mevlana

Ey zavallı insan, bu düşüşlerden, bu hallerden sakın ye’se kapılma; gizli gizli o kadar çok dua et, geceleri, o kadar çok ağla, inle ki; sonunda yedi kat gökten kulağına kurtuluş sesleri gelsin.

Hz.Mevlana

Hz.Mevlana ilahi aşk şiirlerinde şiirlerinin sonunda kendi adı yerine “Şems-i Tebrîzî” adını kullanmıştır ve Hz.Şems’e şu sözleri dile getirmiştir ;

Sevgilim, belki vefa ve merhametin coşar da, kapıyı açarsın; “Orada, ne bekliyorsun kalk, içeri gir!” diye seslenirsin ümidiyle ben senin kapında oturmuş bekliyorum.

Hz.Mevlana

Biz mest olmuşuz; başımız dönmede, başkalarının yaptıkları işlerle bizim ilgimiz yok. Dünya alt üst olsa, yakılsa, yıkılsa umurumuzda değil. Yeter ki senin aşkını kaybetmeyelim. Yeter ki senin aşkın ebedî olsun!

Hz.Mevlana

Tebrizli Şems bana İskender gibi, taç, taht, saltanat, verdi de ben mana ordusunun başkumandanı oldum.

Hz.Mevlana
Ürünlerimizi İncelediniz Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir